Hostinec U Krajčů
mainBanner0mainBanner1mainBanner2mainBanner3mainBanner4

Historie naší hospody

Tradice a dlouholetá zkušenost a spokojenost zákazníků se táhne jako červená nit napříč historií moderního československého a českého státu.

První dochované záznamy

Prvním známým majitelem hospody byl Jan Matulík(1821) s manželkou Josefou. O dalších majitelech se bohužel záznamy nedochovaly. Dalším majitelem byl židovský obchodník a hostinský Šimos Strauss, u něhož podle dochovaného dokladu z roku 1909 pracoval jako výčepní Leopold Odložil. Roku 1910 prodal Strauss hostinec i obchod manželům Antonínovi a Marii Slámečkovým. Po smrti manželky Marie se Ant. Slámečka oženil s její sestrou Andělou.
Antonín Slámečka roku 1925 pronajal hostinec Františku Máčalovi. Po sedmi letech však tento nájem končí a Fr. Máčala si zřizuje řeznictví a jatka na sousedním pozemku.
Roku 1932 také umírá Ant. Slámečka a hostinec poté vedla jeho manželka Anděla až do druhé světové války. V okupačních letech měl hostinec v nájmu pan Honig, utečenec z obsazeného pohraničí po Mnichovu.

Poválečná léta

Honing se po skončení války vrátil zpět do pohraničí a dalším nájemcem hostince se stal Josef Krajča s manželkou Ludmilou. Hostinec vedli až do roku 1949, kdy byl tehdejším ONV Uherský Brod uzavřen jako majetek soukromníka. Po tlacích občanů byla v hospodě povolena na konci července 1950 taneční pouťová zábava a od 15. srpna se hostinec znovu otevřel. Vedoucím se stal Alois Skovajsa, který byl pověřen vedením i tzv. dolní hospody, která stála na místě dnešního Hotelu Ogar. Výčepním se stal jeho bratr Zdeněk a pomocnicí Ludmila Krajčová, manželka posledního nájemce a hostinského.
Roku 1953 prodala Anna Slámečková obchod i hospodu Karlovi a Anastázii Krajčovým. Brzy poté byly oba dva podniky zavřeny a hostinec byl změněn v "obchodní dům" s potravinami a průmyslovým zbožím. V hostinci byl také umístěn sklad obilí a v dnešní místnosti pro kulečník se nějaký čas tísnila obecní knihovna.
Postupně byly v obci zavírány všechny obchody, protože byla do provozu uvedena nová budova Jednoty. Jako hostinec fungovala pouze "dolní hospoda" Skovajsova.

Moderní dějiny

Po roce 1989 obnovily rodiny Krajčova a Lukešova obchod a v říjnu roku 1994 syn dřívějších majitelů Ladislav Krajča s manželkou Martou hostinec zrekonstruovali a otevřeli. V dnešní době vede hostinec syn nynějšího majitele Roman Krajča. V říjnu 2014 převzal také vedení přilehlého obchodu s potravinami.